2014. január 21., kedd

Engedélyváltás

A gazdaságvezető elfoglaltsága miatt a jan 22-i fogadóóra péntekre 24- re tolódik. Kérjük megértéseteket.

2014. január 16., csütörtök

Megkezdődött a 2014- évi engedélyek forgalmazása

Január 15- el megkezdte Tatár Sándor az idei engedélyek forgalmazását. Április végéig minden héten   szerdán 16- 18-ig a Művelődési házban van a fogadó óra.
Május 1 után havonta csak egy szerdán (amelyik héten a Földeák újságnak lapzártája van) lesz fogadó óra.
Sajnos horgászvizsgát bizonytalan ideig nem tudunk szervezni, mert visszavonták a vizsgabizottságok vizsgáztatási jogát. A lehetőséget megragadva próbálunk mi is vizsgabizottságot létrehozni, hogy ne vidékről kelljen vizsgabizottságot hívni a jövőben.
Kérek minden horgászt, hogy a torvények miatt nagyon megváltozott horgászrendet tanulmányozzátok és törekedjetek a betartására a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett.

2014. január 1., szerda

A vezetőség döntése a januári horgászrendről a tavunkon

A hatályos jogszabállyal összhangban a vezetőség úgy döntött, hogy a 2013- ra a tavunkra váltott területi jegyek 2014.01.31- ig érvényesek, ha a horgász a fogási naplóját még nem adta le.
A 2013- ra érvényes állami jegyre 2014.01.31- ig napijegy is váltható tavunkra.

Törvényi változások!
Kedves Horgásztársak!


Az országgyűlés egy törvénymódosítással meg kívánja hosszabbítani a 2013. évben kiadott állami horgászjegyek érvényességét 2014. január 31-ig .

A törvény módosítás a következőket mondja:
Hhvtv. módosítása során a 74. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép’:
„(6) Az e törvény hatálybalépése előtt megváltott – a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény
szerinti – állami halászjegy, állami horgászjegy, halász területi engedély, fogási napló, továbbá kiadott éves kutatási engedély
az érvényességi idejének lejártáig, legkésőbb 2014. január 31-ig érvényes.”

A Parlament a fenti törvény módosítást elfogadta, de még nem történt meg a kihírdetése. Ugyancsak várat magára a miniszter által már aláírt végrehajtási rendelet kihirdetése is.
Amint megjelennek a Magyar Közlönyben, akkor a NÉBIH körlevélben és sajtótájékoztatáson keresztül is közzé teszi majd a hírt.

A fent idézett törvény módosítás  megkönnyíti az év végi és év eleji jegy ellátást, enyhíti a rohamot és azt is, ha a jövő évi állami jegyekhez nem sikerül karácsonyig, vagy a két ünnep közötti időszakban hozzájutni.
A fogási napló leadási idejében az állami előírás a január 10-i dátum volt, ez  változna meg 2014-ben  január 31-re.

DE a horgászathoz területi engedély is szükséges, így a vízkezelők feladat, hogy ha úgy ítélik meg, 2013-ban kiadott területi engedélyeik hatályát ki kell terjeszteniük 2014. január 31-ig. Ezzel  a horgászok a januári hónapot átmeneti hónapként kezelhetik és új, 2014. évi okmányaikat sietség nélkül megváltják. A folyamatos horgászlehetőség is biztosított lesz, még az év első napjaiban is.
Ez a folyamatosság természetesen csak azokra lesz érvényes, akik még nem adták le naplójukat, hiszen a napló megléte kötelező az átmeneti időszakban is.

Fontos, hogy a januárban még érvényes tavalyi (2013.) állami jegyre, ha ott a fogási napló is,
    - napijegy kiállítható,
    - de senki ne állítson ki új,  azaz 2014. évre szóló éves területi engedélyt.
A későbbiekben, mindez hibázási lehetőséget tartalmaz,  főleg ha a  január 31. után elfelejti megújítani  a horgászt az állami jegyét, amiből komoly gondja származhat.

A 2014-re szóló éves területi engedélyeket csak új 2014-évre szóló állami jegy és fogási napló birtokában szabad kiállítani.

A megyei halgazdálkodási felügyelőtől származó információ szerint, nem valószínű, hogy hozzá jutunk még az év végén az állami jegyekhez és a fogási naplóhoz, mert ugyan az okmányok megérkeztek, de nem áll rendelkezésre a központilag elfogadott forgalmazói szerződés, mellyel kiadhatók lennének.
Ha szövetségünk meg is kapja a az okmányokat, mind a fogási naplót, mind az állami jegyeket egyenként le kell pecsételni, ahhoz, hogy forgalomba kerüljenek, így előre láthatóan csak az év elején tudjuk azokat egyesületeinkhez eljuttatni.  Jelenleg a Tisza jegyek sem érkeztek még meg.


A fentiek értelmében minden vízhasznosítónak meg kell fontolnia a szükséges intézkedést a horgászok, halőrök,  jegykiadók, a területi jegy forgalmazók informálását, hogy az év elei átmenet zökkenő mentesen  legyen és ne hordozzon a későbbiekre kiható hiba forrást.


Horgászüdvözlettel:
Láda Gáspár  
ügyvezető elnök

BOLDOG, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE